Zadania funduszy inwestycyjnych

Zadania funduszy inwestycyjnych

Jednym z elementów czy też podmiotów, które są w dość dużym stopniu związane z giełdą papierów wartościowych są fundusze inwestycyjne. Z jednej strony są to spółki akcyjne, które same uczestniczą w giełdzie oferując na niej własne akcje. Z drugiej strony tego typu fundusze uczestniczą w tak zwanej grze giełdowej operując posiadanymi funduszami w celu ich pomnożenia. Jako że mamy do czynienia właśnie z funduszami inwestycyjnymi warto zauważyć, iż środki, o których mówimy nie należą do samych funduszy. Są to pieniądze należące do klientów funduszy. Takowe fundusze inwestycyjne mogą tak powierzone im pieniądze inwestować na wiele różnych sposobów. Mogą to być zarówno inwestycje bardziej bezpieczne jak i mniej bezpieczne. Tak czy inaczej tego typu inwestycje są prowadzone w celu pomnożenia środków powierzonych funduszom przez klientów. Na takowych inwestycjach zarabiają zarówno klienci funduszy jak i oczywiście same fundusze. Wspominamy tu o giełdzie papierów wartościowych, ponieważ takowe fundusze bardzo często właśnie na giełdzie inwestują takowe środki finansowe. Oczywiście muszą to robić za przyzwoleniem i wiedzą swoich klientów. Inwestycje giełdowe dają duży zysk, ale są również bardzo ryzykowne. Innymi słowy szybko można się na nich wzbogacić, ale również szybko stracić majątek. Dlatego też lepiej powierzyć swoje pieniądze właśnie takowym specjalistom, jeżeli sami nie dość dobrze orientujemy się w świecie skomplikowanych mechanizmów giełdowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments