Wyznaczanie średniego kursu walut

Wyznaczanie średniego kursu walut

Jednym z elementów codziennych serwisów informacyjnych odnoszących się do rynku finansowego są wiadomości dotyczące kursów walut. Może tu być mowa o tak zwanym średnim kursie walut. Czym takowy średni kurs walut jest i kto go wyznacza? Zacznijmy odpowiedź na tak postawione pytanie od drugiego jego członu. Otóż za wyznaczanie kursu średniego walut odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski znany pod skrótem NBP. Jak to robi i czemu to służy? Otóż codziennie około godziny jedenastej NBP wysyła zapytania do banków komercyjnych o ich aktualne kursy walut. Chodzi tu o kursy, jakie banki w danym dniu przyjęły. W różnych bankach mogą to być różne kursy. Na podstawie tych danych dotyczących kursów sprzedaży i kupna walut NBP wyznacza zgodnie z przyjętą regułą właśnie tak zwany kur średni. Jest to kurs danej waluty w stosunku do złotówki. Innymi słowy kurs ten mówi ile złotych kosztuje dana waluta. Kurs ten jest wyznaczany dla euro oraz dolara amerykańskiego. Jakie znaczenie ma takowy kurs? Otóż w dużej mierze kurs ten ma znaczenie poglądowe oraz statystyczne, chociaż jest też przyjmowany w niektórych umowach. Jako iż jest to kurs średni nie jest praktycznie kursem, który możemy spotkać danego dnia w banku. Służy on raczej do pokazania, jaka jest tendencja w kursach walut. Porównując kursy z danego okresu możemy zobaczyć czy mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostową czy też spadkową. Może to być narzędzie pomocne przy prognozach.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments