Utrzymanie obiektów socjalnych

Utrzymanie obiektów socjalnych

To obiekty socjalne wymagają odpowiedniego utrzymania. Dlatego koszty, które są z tym związane zalicza się do ciężaru pozostałych kosztów operacyjnych. Rozróżniamy tutaj koszty płac pracowników z pochodnymi, amortyzację środków trwałych służących działalności socjalnej, opłat za wywóz śmieci, ogrzewanie pomieszczeń, woda, gaz, nieczystości, transport, remontu bieżące, zespół artystyczny, koła zainteresowań. Sam ZFŚS doprowadza do zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży, likwidacji i dzierżawy środków trwałych. To one służą działalności socjalnej, która nie jest przeznaczona w części na utrzymanie, czy odtworzenia zakładowych obiektów socjalnych. Zasilenie takie wynika jeszcze z tytułu sprzedaży, jak i likwidacji zakładowych domów, czy lokali mieszkalnych. Konta rachunkowe zapewniają nam ewidencję operacji gospodarczych jednostki. Posługujemy się takimi programami, jak księgowość i finansowe, czy programem rachunkowość. Warto zapewnić sobie użytkowanie takich programów we własnej działalności. Prowadzenie każdego obiektu wymaga poniesienia pewnych kosztów. Są one nie tylko związane z kosztami związanymi z energią, ale kosztami wynajęcia, dzierżawy, jak i nabycia, czy wiele innych. Takie koszty muszą znajdować swoje oparcie na kontach rachunkowych, które są potrzebne do uzyskania wyniku finansowego.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments