Umorzenie oraz unieważnienie akcji

Umorzenie oraz unieważnienie akcji

W przypadku transakcji związanych z akcjami czy też tym, co z danymi akcjami może się stać warto oprócz emisji akcji, czy obrotu akcjami wspomnieć również o tytułowym umorzeniu oraz unieważnieniu. Zacznijmy od unieważnienia akcji. Takowe unieważnienie może mieć miejsce, gdy akcjonariusz, który nabył określone akcje nie uregulował w odpowiednim terminie płatności wobec emitenta akcji. Innymi słowy mówić spółka może unieważnić akcje w momencie gry akcjonariusz za nie po prostu nie zapłacił. Przejdźmy teraz do umorzenia akcji. Z takowym umorzeniem możemy mieć do czynienia tylko wtedy, gdy statut spółki takowe umorzenie przewiduje. W innych sytuacjach umorzenie nie może mieć miejsca. Umorzenie takowe polega na likwidacji dokumentu w połączeniu z wygaśnięciem praw udziałowych związanych z akcją. W takim wypadku możemy mieć do czynienie z dwoma typami akcji. Po pierwsze może to być umorzenie dobrowolne, a po drugie umorzenie przymusowe. W przypadku umorzenia dobrowolnego akcjonariusze zgadzają się na umorzenie takowych akcji i nie muszą za to otrzymać zwrotu wartości akcji. W przypadku umorzenia przymusowego natomiast może się ono odbyć bez zgody posiadaczy akcji, ale w zamian otrzymują oni obowiązkowo odszkodowanie. W przypadku umorzenia akcji kapitał zakładowy spółki zostaje obniżony. Jak zatem widać istnieją dwa zasadniczo różniące się od siebie sposoby by dane akcje bez żadnych transakcji przestały być własnością akcjonariuszy.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments