Różne typy papierów wartościowych

Różne typy papierów wartościowych

Istnieje wiele różnych typów papierów wartościowych. Ogólnie rzecz biorąc sporą część osób interesują zasadniczo dwa typu papierów wartościowych. Pierwszy to obligacje, a dokładnie obligacje skarbu państwa. Drugi to akcje spółek giełdowych. Obydwa te typy papierów wartościowych służą do zarabiania pieniędzy poprzez ich obrót, czyli handel nimi. W przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa mamy do czynienia z dość pewnym zyskiem. Z drugiej jednak strony jest to zysk raczej niewielki w porównaniu do kapitału, jaki w większości wypadków należy zainwestować by na określony przez państwo czas wykupić takowe obligacje. Drugi typ popularnych papierów wartościowych, czyli akcje spółek giełdowych może dawać o wiele większy zysk, ale warto pamiętać, iż gra na giełdzie może równie szybko przynieść majątek jak i być przyczyną jego utraty. Jednak nie tylko obligacje i akcje są zdefiniowane pod nazwą papiery wartościowe. Poza tym mamy do czynienia również z takimi papierami wartościowymi jak prawa poboru czy też prawa do akcji. Oprócz tego na tynku, jako papiery wartościowe funkcjonują również tak zwane warranty subskrypcyjne. Papierami wartościowymi są również kwity depozytowe. Innym typem papierów tego rodzaju są listy zastawne czy też certyfikaty inwestycyjne. Jak zatem widać papierów wartościowych jest całkiem sporo. Poza tymi wymienionymi tutaj możemy mieć do czynienia również z innymi papierami określanymi, jako wartościowe.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments