Różne spółki akcyjne

Różne spółki akcyjne

Istnieje kilka typów spółek, które mogą określać się, jako spółki akcyjne. W tym artykule skupimy się na dwóch typach spółek, które mają w swojej nazwie właśnie słowo akcyjne. Są to spółki prawa handlowego. Zgodnie z obowiązującym prawem spółki w rozumieniu prawa handlowego dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Mamy, zatem do czynienia ze spółkami osobowymi oraz spółkami kapitałowymi. Dlaczego wspominamy o tym podziale? Otóż, dlatego że jedna z spółek, o której wspomnimy jest spółką osobową, a druga kapitałową. Ku woli ścisłości wymieńmy najważniejsze ze spółek należących do tego typu grup. I tak, jeżeli mamy do czynienia ze spółkami osobowymi to można wśród nich wyróżnić spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz właśnie komandytowo-akcyjne. W przypadku spółek kapitałowych mamy do czynienia ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz właśnie ze spółką akcyjną. Istnieje kilka różnić pomiędzy tymi spółkami poza oczywiście tym, że należą do różnych grup. Jedną z nich może być kwestia opodatkowania. W przypadku spółek komandytowo-akcyjnych mamy do czynienia z opodatkowaniem nie samej spółki, a wspólników, czyli komandytariusza oraz akcjonariusza. Natomiast w przypadku spółek akcyjnych to właśnie spółka jest płatnikiem podatku dochodowego, jako osoba prawna. W przypadku spółek akcyjnych mamy też do czynienia z wyższym kapitałem zakładowym. Co więcej spółka chcąca działać na giełdzie musi dysponować jeszcze wyższym kapitałem wynoszącym czterdzieści milionów złotych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments