Metody analizy finansowej

Metody analizy finansowej

Rynek finansowy jest rynkiem niezwykle skomplikowanym. Mamy tu do czynienia za ogromną ilością różnego typu czynników. Na finanse wpływają zarówno same uwarunkowania rynkowe jak i szereg uwarunkowań społecznych, politycznych, a również w wielu wymiarach na przykład pogoda i ewentualne klęski żywiołowe. Dlatego też finanse zarówno w tej makro jak i mikro skali są często trudne do przeanalizowania i mówiąc kolokwialnie okiełznania. Tym niemniej istnieje szereg metod analizy finansowej, które pozwalają na przeanalizowanie konkretnych spraw związanych z finansami. Takowe analizy mogą być prowadzone zarówno do konkretnych firm, budżetów jak i inwestycji czy transakcji. Poza tym analiza finansowa może być jednym z podstawowych elementów badania zdolności kredytowej zarówno w przypadku, gdy o kredyt stara się firma jak i w przypadku, gdy jest to klient indywidualny. W takim wypadku mamy do czynienia z metodami analizy finansowej mającymi na celu określenie stanu finansowego badanego podmiotu oraz określenie czy dana firma czy też dany klient indywidualny będzie w stanie bezproblemowo spłacać kredyt lub też innego typu zobowiązanie, o które się stara. Analiza finansowa jest również stosowana przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji pod kątem ewentualnej opłacalności oraz ewentualnych zagrożeń. Innymi słowy analiza finansowa jest nieodłącznym elementem praktycznie każdego działania na rynku finansowym, ale nie tylko.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments