Inwestycja w obligacje oszczędnościowe

Inwestycja w obligacje oszczędnościowe

Istnieje szereg różnego typu inwestycji, jakie za zadanie mają pomnażać kapitał początkowy. W niniejszym artykule chcieliśmy wspomnieć o inwestycjach w jeden z rodzajów papierów wartościowych, a dokładnie rzecz biorąc w obligacje oszczędnościowe. Obligacje oszczędnościowe to jeden z dwóch podstawowych typów obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Tego typu obligacje oferowane są jedynie osobom fizycznym, rezydentom oraz nie-rezydentom. Obligacje oszczędnościowe mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym. W takim wypadku może to być obrót na podstawie umowy darowizny lub też umowy sprzedaży. Co ważne tego typu papiery wartościowe nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Obligacje oszczędnościowe emitowane są przez skarb państwa zawsze, co miesiąc. Ich cena zawsze równa jest ich wartości nominalnej, a dokładnie chodzi tu o kwotę stu złotych. Tego typu obligacje możemy podzielić ze względu na okres, na jaki są emitowane. W takim wypadku wyróżniamy obligacje dwuletnie, obligacje czteroletnie oraz obligacje dziesięcioletnie. Tego typu obligacje są często traktowane, jako najbezpieczniejsza forma inwestycji. Po upływie okresu, na jaki zostały takowe obligacje wyemitowane ich emitent, czyli w tym przypadku Skarb Państwa ma obowiązek wykupić je od właścicieli z uwzględnieniem należnego im zysku w postaci odsetek. Zysk takowy może nie być ogromny, lecz zawsze jest zyskiem niemal pewnym.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments