Cele emisji obligacji

Cele emisji obligacji

Obligacje, o których będziemy tutaj mówić to papiery wartościowe. Innymi dobrze znanymi szerokiemu gronu ludzi papierami wartościowymi są akcje spółek giełdowych. Jednak tego typu papiery jak obligacje i akcje nieco się między sobą różnią. Przede wszystkim obligacje nie dają ich posiadaczowi prawa w zyskach emitenta. Innymi słowy nie ma tu mowy o dywidendzie. Jednak i na obligacjach można zarobić. W takim wypadku opiera się to na zasadzie, iż sprzedając obligacje dany podmiot jest zobowiązany i upływie odpowiedniego czasu wykupić takowe obligacje wraz z opłaceniem umówionych wcześniej odsetek. Na tej zasadzie działają właśnie Obligacje Skarbu Państwa. Powstaje jednak pytanie, jaki jest cel takowej emisji. Otóż państwo emitując takowe obligacje i sprzedając je za określoną cenę zaciąga niejako pożyczkę u nabywców obligacji. W ten sposób pozyskuje środki finansowe potrzebne na przykład na wydatki budżetowe, czyli innymi słowy na funkcjonowanie państwa. Poza tym z środki pozyskane ze sprzedaży danych obligacji są wydawane w części na wykupienie wcześniej sprzedanych serii obligacji. Jak zatem widać nie tylko obywatele mogą mieć wobec państwa jakieś długi, ale również to państwo może u nich zaciągać kredyt. Dzięki gwarancjom państwowym takowe obligacje są uważane za jedne z najpewniejszych form inwestowania środków finansowych. Oczywiście nie są tak dochodowe jak akcje spółek giełdowych, które z kolei są często ryzykownym wyborem.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments