Cel emisji akcji

Cel emisji akcji

Akcje spółek giełdowych to papiery wartościowe. Gdy spółka spełni określone w odpowiednich przepisach warunki dotyczące między innymi kapitału zakładowego oraz otrzyma odpowiednie pozwolenie może zacząć emitować akcje, które trafią do obrotu na rynku giełdy papierów wartościowych. Warto tu wspomnieć, iż minimalny kapitał zakładowy takowej spółki musi wynosić czterdzieści milionów złotych. Wróćmy jednak do samej emisji oraz nabywania i ogólnie handlu akcjami. Nabywca akcji ma kilka praw związanych z takowymi papierami wartościowymi. Otóż zyskuje za odpowiednią opłatą, którą poniósł właśnie kupując akcje prawo do udziału w zyskach spółki. Staje się również niejako współwłaścicielem majątku spółki i ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Co jest jednak celem w ogóle emisji takowych akcji? Dlaczego spółki chcą się dzielić swoimi zyskami z innymi podmiotami? Otóż chodzi oczywiście o pieniądze. Emisja, a następnie sprzedaż akcji pozwala na zdobycie środków finansowych. Dzięki takowym środkom finansowym firma może dalej się rozwijać, inwestować czy też wchodzić na nowe rynki. W takim wypadku celem jest, więc zdobycie dodatkowego źródła dochodu dla spółki. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie większego zysku. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem nawet po wypłaceniu akcjonariuszom dywidendy spółka osiąga większy zysk niż gdyby to zrobiła bez emisji akcji. Oczywiście nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments