Category Archives: ubezpieczenia dla firm

stopa zwrotu IRR

stopa zwrotu IRR

Niestety, wyznaczenie IRR nie należy do najprostszych operacji obliczeniowych. Trzeba dysponować odpowiednim oprogramowaniem komputerowym. Sytuację muszą monitorować informatycy, a interpretacja wyników to pole do popisu dla ekonomistów. Ostateczną decyzję podejmuje się po wykonaniu szeregu obliczeń. Jeden ze sposobów obliczeń wymaga zestawienia ze sobą takich danych jak przepływy pieniężne netto w danym roku, IRR i okres życia projektu. Najpierw należy ustalić wartość przepływów netto w czasie kiedy funkcjonuje projekt i uzyskane wyniki wpisać do rozliczenia. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest ustalana metodą prób i błędów, dlatego ten rodzaj obliczeń zajmuje mnóstwo czasu, ale najczęściej wykorzystuje się go w firmach. Interpretacja wyniku polega na zestawieniu otrzymanej wartości z przyjętą wcześniej wartością graniczną. Jeżeli IRR jest od niej większy, to inwestycja się opłaca. Im wyższe IRR tym większa szansa na duży zysk. Jeżeli zestawiamy ze sobą kilka takich projektów, to warto zdecydować się na ten, którego IRR jest najwyższe. Metoda ta może nie należy do tanich i angażuje wielu ludzi, ale jej wkład w rozwój przedsiębiorstwa jest nieoceniony.