Akcje spółek giełdowych

Akcje spółek giełdowych

W przypadku papierów wartościowych możemy wyróżnić kilka dokumentów czy też praw. Jednak do najczęściej wspominanych należą papiery wartościowe takie jak obligacje w tym popularne obligacje skarbu państwa oraz naturalnie akcje. W niniejszym artykule jak zresztą zostało to już zaznaczone w tytule skupimy się na akcjach spółek giełdowych. Często obligacje porównywane są z akcjami by pokazać właśnie szereg różnic, jakie między nimi są. I tak zacznijmy od tego, jakie prawa mają właściciele obligacji, a jakie omawianych akcji. Otóż każdy, kto kupi obligację ma niejako gwarancję, że zostanie ona przez emitenta wykupiona po upływie okresu, na jaki obligacja została wystawiona. W takim wypadku wykup nastąpi wraz z opłaceniem należnych odsetek, jakie przypisane były danej serii obligacji. Oprocentowanie to może być stałe lub też zmienne. Jednak posiadacz obligacji nie ma żadnych praw w stosunku do emitenta dotyczących udziału w zyskach danego podmiotu czy też jego współwłasności. Tak dużo mówimy tu o obligacjach by właśnie pokazać podstawowe cechy akcji spółek giełdowych. W przypadku takowych akcji ich nabywca ma prawo do udziału w dywidendzie, czyli zyskach spółki. Ponadto ma prawo do podziału majątku, a dokładnie do zysków z tego tytułu. Ponadto ma prawo do poboru emisji nowych akcji. Te prawa to tak zwane prawa majątkowe. Istnieją też prawa korporacyjne. W takim wypadku mamy do czynienia z prawem głosu. Z takiego prawa skorzystać można w przypadku zgromadzenia akcjonariuszy.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments